PHONE: 0286 683 6820 or HOTLINE: 090 3579 486

hstv.vn@gmail.com

sl4sl3sl5
Quảng cáo
t2quangcao trai2sdfg
Sắp xếp:

Máy tập cơ MBH

MÁY ĐẨY NGỰC TMU 001

MÁY ĐẨY NGỰC TMU 001

Giá bán: 19,000,000 đ

Mô tả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Tên hàng: Máy đẩy ngực

- Mã hàng: MU-002A

- Độ nặng tạ miếng: 80Kgs (Max: 130Kgs, Tùy chọn 80/100/120/130Kgs)

- Kích thước máy: 1535*1006*1610mm

- Trọng lượng thực của máy: 233Kgs

Máy tập lưng rộng TMU 002

Máy tập lưng rộng TMU 002

Giá bán: 0 đ

Mô tả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Tên hàng: Máy tập lưng rộng
- Mã hàng: MU-002
- Độ nặng tạ miếng: 80Kgs (Max: 130Kgs, Tùy chọn 80/100/120/130Kgs)
- Kích thước máy: 1060*1510*1604 mm
- Trọng lượng thực của máy: 204Kgs
THÔNG TIN TƯ VẤN – ĐẶT HÀNG

Máy ép ngực TMU 002A

Máy ép ngực TMU 002A

Giá bán: 18,500,000 đ

Mô tả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Tên hàng: Máy ép ngực
- Mã hàng: MU-002A
- Độ nặng tạ miếng: 80Kgs (Max: 130Kgs, Tùy chọn 80/100/120/130Kgs)
- Kích thước máy: 1450*1220*1990mm
- Trọng lượng thực của máy: 201Kgs

Máy đẩy vai TMU 003

Máy đẩy vai TMU 003

Giá bán: 0 đ

Mô tả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Tên hàng: Máy đẩy vai
- Mã hàng: MU-003
- Độ nặng tạ miếng: 80Kgs (Max: 130Kgs, Tùy chọn 80/100/120/130Kgs)
- Kích thước máy: 1520*1570*1609mm
- Trọng lượng thực của máy: 200.5Kgs

Máy tập lưng hẹp TMU 004

Máy tập lưng hẹp TMU 004

Giá bán: 0 đ

Mô tả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Tên hàng: Máy tập lưng hẹp

- Mã hàng: MU-004

- Độ nặng tạ miếng: 80Kgs (Max: 130Kgs, Tùy chọn 80/100/120/130Kgs)

- Kích thước máy: 1512*1070*1600mm

- Trọng lượng thực của máy: 213Kgs

Máy tập tay trước TMU 006

Máy tập tay trước TMU 006

Giá bán: 0 đ

Mô tả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Tên hàng: Máy tập tay trước
- Mã hàng: MU-006
- Độ nặng tạ miếng: 80Kgs (Max: 130Kgs, Tùy chọn 80/100/120/130Kgs)
- Kích thước máy: 1180*1140*1604mm
- Trọng lượng thực của máy: 179.5Kgs

Máy tập tay sau TMU 007

Máy tập tay sau TMU 007

Giá bán: 0 đ

Mô tả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Tên hàng: Máy tập tay sau
- Mã hàng: MU-007
- Độ nặng tạ miếng: 80Kgs (Max: 130Kgs, Tùy chọn 80/100/120/130Kgs)
- Kích thước máy: 1540*1220*1605mm
- Trọng lượng thực của máy: 217.5Kgs

Máy tập lưng TMU 009

Máy tập lưng TMU 009

Giá bán: 0 đ

Mô tả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Tên hàng: Máy tập lưng
- Mã hàng: MU-009
- Độ nặng tạ miếng: 80Kgs (Max: 130Kgs, Tùy chọn 80/100/120/130Kgs)
- Kích thước máy: 1240*1243*1600mm
- Trọng lượng thực của máy: 193Kgs

Máy tập bụng trên TMU 010

Máy tập bụng trên TMU 010

Giá bán: 0 đ

Mô tả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Tên hàng: Máy tập bụng trên

- Mã hàng: MU-010

- Độ nặng tạ miếng: 60Kgs (Max: 130Kgs, Tùy chọn 60/80/100/120/130Kgs)

- Kích thước máy: 1200*1245*1610mm

- Trọng lượng thực của máy: 159.5Kgs

Máy tập xoay eo TMU 011

Máy tập xoay eo TMU 011

Giá bán: 0 đ

Mô tả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Tên hàng: Máy tập xoay eo

- Mã hàng: MU-011

- Độ nặng tạ miếng: 60Kgs (Max: 130Kgs, Tùy chọn 60/80/100/120/130Kgs)

- Kích thước máy: 1260*1080*1610mm

- Trọng lượng thực của máy: 167Kgs

Máy kéo xô ngắn TMU 012

Máy kéo xô ngắn TMU 012

Giá bán: 0 đ

Mô tả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Tên hàng: Máy kéo xô ngắn

- Mã hàng: MU-012

- Độ nặng tạ miếng: 80Kgs (Max: 130Kgs, Tùy chọn 80/100/120/130Kgs)

- Kích thước máy: 1780*1495*2016mm

- Trọng lượng thực của máy: 232Kgs

Máy kéo xô dài TMU 012A

Máy kéo xô dài TMU 012A

Giá bán: 0 đ

Mô tả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Tên hàng: Máy kéo xô dài
- Mã hàng: MU-012A
- Độ nặng tạ miếng: 80Kgs (Max: 130Kgs, Tùy chọn 80/100/120/130Kgs)
- Kích thước máy: 1785*1000*1610mm
- Trọng lượng thực của máy: 189Kgs

Máy đá móc đùi trước TMU 013

Máy đá móc đùi trước TMU 013

Giá bán: 0 đ

Mô tả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Tên hàng: Máy đá móc đùi trước
- Mã hàng: MU-013
- Độ nặng tạ miếng: 80Kgs (Max: 130Kgs, Tùy chọn 80/100/120/130Kgs)
- Kích thước máy: 1592*1210*1610mm
- Trọng lượng thực của máy: 222Kgs

Máy móc đùi sau TMU 013A

Máy móc đùi sau TMU 013A

Giá bán: 0 đ

Mô tả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Tên hàng: Máy móc đùi sau
- Mã hàng: MU-013A
- Độ nặng tạ miếng: 80Kgs (Max: 130Kgs, Tùy chọn 80/100/120/130Kgs)
- Kích thước máy: 1710*1130*1604mm
- Trọng lượng thực của máy: 204.5Kgs

Máy đạp chân TMU 015

Máy đạp chân TMU 015

Giá bán: 0 đ

Mô tả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Tên hàng: Máy đạp chân
- Mã hàng: MU-015
- Độ nặng tạ miếng: 100Kgs (Max: 130Kgs, Tùy chọn 100/120/130Kgs)
- Kích thước máy: 1954*1115*1605mm
- Trọng lượng thực của máy: 244Kgs

Máy tập cơ đùi trước

Máy tập cơ đùi trước

Giá bán: 0 đ

Mô tả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Tên hàng: Máy tập cơ đùi trước
- Mã hàng: MU-014
- Độ nặng tạ miếng: 100Kgs (Max: 130Kgs, Tùy chọn 100/120/130Kgs)
- Kích thước máy: 1954*1115*1605mm
- Trọng lượng thực của máy: 244Kgs

Máy đá chân đa năng TMU 016

Máy đá chân đa năng TMU 016

Giá bán: 0 đ

Mô tả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Tên hàng: Máy tập chân đa năng
- Mã hàng: MU-016
- Độ nặng tạ miếng: 60Kgs (Max: 130Kgs, Tùy chọn 60/80/100/120/130Kgs)
- Kích thước máy: 1024*1020*1610mm
- Trọng lượng thực của máy: 197.5Kgs

Máy tập bắp chân TMU 017

Máy tập bắp chân TMU 017

Giá bán: 0 đ

- Tên hàng: Máy tập bắp chân

- Mã hàng: MU-017

- Độ nặng tạ miếng: 60Kgs (Max: 130Kgs, Tùy chọn 60/80/100/120/130Kgs)

- Kích thước máy: 1082*1610*1610mm

- Trọng lượng thực của máy: 186.5Kgs

 
Máy tập mông TMU 016A

Máy tập mông TMU 016A

Giá bán: 0 đ

Mô tả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Tên hàng: Máy tập mông
- Mã hàng: MU-016A
- Độ nặng tạ miếng: 60Kgs (Max: 130Kgs, Tùy chọn 60/80/100/120/130Kgs)
- Kích thước máy: 1260*960*1604mm
- Trọng lượng thực của máy: 176Kgs

Máy ép đùi trong TMU 018

Máy ép đùi trong TMU 018

Giá bán: 0 đ

Mô tả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Tên hàng: Máy tập đùi trong
- Mã hàng: MU-018
- Độ nặng tạ miếng: 80Kgs (Max: 130Kgs, Tùy chọn 80/100/120/130Kgs)
- Kích thước máy: 1200*1510*1604mm
- Trọng lượng thực của máy: 199Kgs

Máy ép đùi ngoài TMU 019

Máy ép đùi ngoài TMU 019

Giá bán: 0 đ

Mô tả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Tên hàng: Máy tập đùi ngoài

- Mã hàng: MU-018

- Độ nặng tạ miếng: 80Kgs (Max: 130Kgs, Tùy chọn 80/100/120/130Kgs)

- Kích thước máy: 1200*1510*1604mm

- Trọng lượng thực của máy: 199Kgs

Máy ép ngực TMV 001

Máy ép ngực TMV 001

Giá bán: 17,500,000 đ
Máy tập lưng rộng TMV 002

Máy tập lưng rộng TMV 002

Giá bán: 18,000,000 đ
Máy ép ngực TMV 002A

Máy ép ngực TMV 002A

Giá bán: 16,500,000 đ
Máy đầy vai TMV 003

Máy đầy vai TMV 003

Giá bán: 18,000,000 đ
Máy tâp tay TMV 004

Máy tâp tay TMV 004

Giá bán: 0 đ
Đối tác
qc1quảng cáo phải 2quảng cáo phải 1
Chat Live Facebook
 
 
 
Thiết kế website          
 
 
 
 
^ Về đầu trang